پروژه آماده ساعت و تقویم دیجیتال DS1307با میکرو کنترلر AVR atmega 16 با استفاده از کد ویژن

پروژه آماده ساعت و تقویم دیجیتال DS1307با میکرو کنترلر AVR atmega 16 با استفاده از کد ویژن

پروژه آماده ساعت و تقویم دیجیتال DS1307با میکرو کنترلر AVR atmega 16 با استفاده از کد ویژن

پروژه آماده ساعت و تقویم  دیجیتال با میکرو کنترلر AVR atmega 16 با استفاده از کد ویژن و آی سی DS1307به همراه باطری بک آپ با توانایی نگهداری چند سال تاریخ و زمان  به همراه سورس و شماتیک مداردر  پروتیوس و فایل HEX. آی سی DS1307یک قطعه دارای ساعت- دقیقه -ثانیه همچنین سال و ماه و روز و هفته سال میلادی میباشد که چون قابلیت اتصال باطری پشتیبان دارد میتوان چندین سال بدون اینکه تاریخ یا ساعت از تنظیم خارج شود به کار خود ادامه دهد و در صورت خاموش شدن کل مدار باز هم به کار خود ادامه میدهد